10.08.2019

MLM REALITY SHOW: PROČ NEVYDRŽÍ A ODPADNOU?

     Tohle téma je bohužel v MLM evergreen! Už jsme ho z různých úhlů pohledu tady probírali několikrát, ale denní realita práce lídra a školitele mě přesvědčuje o tom, že je třeba se k němu opět vrátit

     Noví síťaři. Zpočátku bývají velmi slibní: do projektu vstoupí s nefalšovaným nadšením pro konkrétní produkt a většinou mají i silnou motivaci proč se stát multilevláky. Ale nedají to! Buď se nerozjedou vůbec, nebo se i rozjedou, avšak nevydrží a brzy odpadnou. Proč? A je to výlučně jejich chyba?

Sponzor by měl nejen přivést, ale i dále vést

     K této situaci často přispějí samotní sponzoři. Tím, že odvedou jen první část své práce. Zaregistrují nového člověka a jaksi zapomínají na to, že by svého nováčka v síti měli vést a učit tak dlouho, dokud nebude schopen „dělat network“ zcela samostatně. Opravdu nestačí mu říct: hele, jdi tam a tam v tolik a tolik hodin, bude přednáška či školení, tam se všechno dozvíš.

Průvodce, rádce a učitel

     Ideální sponzor je v MLM člověk, který nejen do byznysu nové lidi přivede, ale je pro ně v jejich začátcích průvodcem, rádcem a učitelem. Průběžně je s tím pro ně novým světem multilevelu seznamuje a učí je, jak v konkrétních situacích postupovat.

     V každém multilevelu vždy na registraci navazují další kroky. Nejlepší je tyto první kroky s nováčkem udělat osobně. Což jde vždycky, i když oba dělí vzdálenost mnoha kilometrů. Stačí si ve smluvenou dobu sednout ke Skypu, o všem si podrobně promluvit a udělat hned to první a nejdůležitější na místě, v přímém přenosu. Tedy vysvětlit novému síťaři u počítače, kde má v daném systému na co „kliknout…,“ co musí podniknout nejdřív a co na tento krok bude navazovat, a tak dále. Tohle je velmi důležité, protože když se lidem nepodaří udělat ty první kroky správně, tak je to přinejmenším rozhodí a naštve, a některé přímo od další práce odradí.

Sponzor má vést ve vlastním zájmu!

     Pokud sponzor s novým člověkem dále osobně nepracuje, nevede ho a spokojí se s tím, že zaregistroval dalšího člena, nedochází mu pravá podstata MLM. Vždyť to vlastně vůbec nic pro systém ani pro něho samotného neznamená, že v síti přibývají lidé, pokud nezačnou efektivně pracovat! A jestli sponzor místo toho, aby se věnoval pořádně svým nově zapsaným ovečkám, hledá zběsile další a další nové členy, aby je pod sebe zavěsil do sítě, není se co divit, že se ani on, ani jím přivedení členové nedočkají kýžených výsledků.

Takto to skutečně nefunguje!

     Je zcela přirozené, že lidé nově přivedení do MLM pořádně nevědí, co dělat. Pokud to nejsou z dřívějška už zkušení síťaři, tak opravdu potřebují vést krok po kroku „za ruku“, aby se do své nové role vpravili. A je třeba jim říkat nejen, co mají dělat a jak, ale současně i vysvětlovat, proč. Aby pochopili a přijali fakt, že když si hned od začátku neosvojí správné postupy práce v MLM, tak nemůžou čekat žádné pořádné výsledky. Pak nebudou zklamaní, že se tzv. nic neděje, budou vědět, že je to jen a jen na nich, zda a nakolik budou v systému úspěšní.

Vztahy, pomoc, přátelství

     Dobrý multilevel je vždy postaven na vztazích. A to tak, že sponzoři se intenzivně věnují svým novým síťařům, aby si vychovali aspoň pět svých následovníků. Ti budou nejen dobře dělat samotný byznys a vydělávat peníze, ale i se budou svým lidem, které osobně do sítě přivedou, pořádně věnovat. Tedy: sdílet s nimi průběžně jejich starosti a radosti, probírat jejich postupy v daném networku, konzultovat všechno, co je zajímá a aktivně jim ve všem, co s byznysem souvisí, pomáhat.

     Vždyť co je nejčastější motivace, s níž lidé do MLM přicházejí? Potřebují více peněz, chtějí si splnit ten a ten sen…. To jejich velké PROČ by měl sponzor znát a dát jim najevo, že je připraven svým dílem přispět k tomu, aby si to splnili.

     Každému sponzorovi, který tohle poctivě dělá, se to bohatě vyplatí. Vychová si opravdové pracanty ve své síti, kteří pak duplikují jeho snažení - stejně postupují u lidí, které přivedli do sítě oni. A v tom, jak každý zkušený multilevlák ví, je síla, kouzlo a úspěch celého networku! Jen tak se dají vydělat vysněné peníze.

Proč padají hvězdy?

     A proč se při budování nového byznysu nezřídka stává, že na počátku se brzy urodí v síti nové MLM hvězdy, které „jedou“, super pracují a vše s nimi vypadá na slibnou budoucnost, ale najednou odpadnou! Buď zcela, nebo zvolní natolik, že ztratí své předchozí hvězdné postavení v síti a spadnou mezi průměr….

     Tohle má několik důvodů. Jednak část trhu multilevelů je v zajetí věčných začátků a těch se zúčastňují lidé, kteří to začínání mají už pomalu jako sport. Znovu a znovu začínají v nějakém MLM projektu. Vždy se pro něco nadchnou, někam vstoupí, třeba i tam začnou makat, ale po krátkém čase přecházejí jinam. Zkrátka, každý půlrok či každý rok přicházejí s novým byznysem. V jejich případě je velmi složité uspět, když to takto po pár měsících vzdávají. Často tímto hledáním nové příležitosti vyčerpávají nejen sebe, ale i své okolí. To je jedna skupina lidí. Obvykle jsou to ti, kteří touží být stále první, takže pořád někam nově vstupují, kde jsou zpočátku opravdu první, ale po pár měsících už tomu tak není, a tak odcházejí jinam. Podrobně jsem už o tomto fenoménu  psal na http://www.kralmultilevelu.cz/blog.php?id=169&mfu=0

     Další skupina odpadlíků se rekrutuje z těch, kteří se po čase leknou práce. Najednou zjistí, že se, zvláště na začátku budování MLM byznysu, skutečně musí máknout, pořádně pracovat aby se byznys vystavěl, a to je odradí. Jsou třeba zklamaní z toho, že to postavení a peníze, po kterých toužili, nepřijdou bez úsilí, že opravdu nejsou zadarmo. Nebo neunesou překážky, s nimiž se musí potýkat každý, kdo staví poctivý dlouhodobý MLM byznys.

     Překonávání obtíží je naprosto normální, je nutné s nimi počítat, a kdo je nechce zvládat, tak logicky nemůže uspět. Tohle je v MLM stejné jako v jiných profesích.

     A pak je to ještě také učení se něčemu novému, co odradí další velkou skupinu lidí, nově příchozích do networku. Práce v MLM systému má svá pravidla, vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, které je třeba si osvojit, aby mohl být člověk v síti úspěšný. A tahle skupina „odpadlíků“ nemá ochotu se učit.

Zodpovědný je každý sám za sebe

     Ať už jsou důvody neúspěchu či toho, že lidé MLM předčasně vzdávají jakékoli, vždy je za nimi nevědomost, nepřipravenost či neinformovanost. A ať už k nim přispěl svou horší prací sponzor či nikoli, nemění to nic na faktu, že zodpovědnost za konečný stav vždy nese sám ten, kdo neuspěl. Pozor totiž, on se rozhodl pro MLM, sponzor mu jen dal tip a příležitost. A pokud mu jeho sponzor nebyl schopen udělat kvalitního rádce a učitele, měl si v síti najít jiného. Více o tom v blogu http://www.kralmultilevelu.cz/blog.php?id=169&mfu=0

Ilustrace: Freeimages.com

 

 

 

 

 

 Kontaktujte mě